(4) TEK AMAÇ - Pazartesi, 11 Haziran 2007 - Bursa 1. Koşu - ŞARTLI 2 - 2 Yaşlı İngilizler - At No: 6