AŞIM MÜRACAATLARI

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2021 yılı aşımları ve misafir kısrak kabulleri ilgili talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olup,

1. Aşım müracaatları 22 Aralık 2020 Salı günü başlayıp, 31 Aralık 2020 Perşembe günü, başvuru yapılacak ünitenin mesai saati bitiminde sona erecektir.

2. Müracaatlar, ilgili formların eksiksiz doldurulması ve Aşım Taahhütnamesi’nin imzalanması suretiyle, Hipodrom, Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden veya at sahiplerinin cari hesaplarından online olarak yapılabilecektir.

3. Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile gerçekleştirilebilecektir.

4. Aşım hizmet bedeli olarak belirlenen 500 TL, aşım müracaatı esnasında, kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecektir.

5. Günübirlik hizmet bedeli olarak belirlenen 250 TL, kısrak sahiplerine tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

6. Tercihli olan veya jenerasyon gereği tercih hakkını kaybetmeyen kısrakların sahipleri müracaat esnasında söz konusu koşunun tarihini, türünü, hipodromunu ve koşudaki derecesini açık olarak yazmak ve doğru beyan etmek zorundadır. Bu konuda tüm sorumluluk at sahibine ait olup TJK sorumluluk kabul etmeyecektir.

7. Damızlık olarak kullanılacak kısrakların her yıl ilgili aşım sezonu için gerçekleştirilen vize işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Vize işlemleri tamamlanmamış olan kısraklar hara/aşım istasyonlarına kabul edilmeyecek ve aşım yaptırılmayacaktır.

8. 01 Haziran’dan itibaren gebe kalan kısraklar için yapılacak başvurular, ilk müracaat kabullerinde, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecek olup; aygırlarda aşım hakkı kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, TJK tarafından ilan edilecek duyuruda belirtilen tarih itibariyle kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecektir.

9. 2021 aşım sezonu için damızlık vizesi yapılmış olan ve aygır müracaatı bulunan boş / maiden kısrakların; Karacabey, Mahmudiye Pansiyon Haralar ve İzmit Aşım İstasyonu’na, kabulleri 23 Aralık 2020 tarihinden itibaren, İstanbul/Silivri, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan ve Şanlıurfa Aşım İstasyonlarına kabulleri ise, 04 Ocak 2021 tarihinden itibaren Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Duyuruda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, TJK Aşım Talimatnamesi’nde yer almakta olup, talimatnamede değiştirilen hususlar duyuru ekinde sunulmaktadır.

Yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.


TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ


2021 AŞIM TAAHÜTNAMESİ

2021 AŞIM TALİMATNAMESİ

2021 İNGİLİZ AYGIRLARI AŞIM ÜCRETLERİ DUYURUSU

2021 ARAP AYGIRLARI AŞIM ÜCRETLERİ DUYURUSU

2021 AŞIM TALİMATNAMESİNDE DEĞİŞEN HUSUSLAR