2024 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkan ve Yönetim Kurulu aday listesi belli oldu 

Kulübümüzün yeni Başkanının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçileceği 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı öncesi aday listesi açıklandı. 

16-17 Şubat tarihlerinde Renaissance Polat İstanbul Hotel’de yapılacak olan TJK Olağan Genel Kurulu, saat 10.30’da aşağıdaki gündem maddeleriyle toplanacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise Genel Kurul, 24-25 Şubat tarihlerinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. 

Toplantıda, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Asli Üyelik için de seçim yapılacak.

TJK Asli Üyelerinin oylarıyla seçilecek olan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri için tek Başkan adayı olarak Serdal Adalı adaylığını ve Yönetim Kurulu aday listesini açıkladı.

SERDAL ADALI 

1- M. KEREM ALKAN

2- ADEM ERDÖLEK

3- YÜKSEL GÖKTÜRK

4- GÜLNUR GÜLERCE

5- ADİL MERT KAYA

6- ALİM MELİH KURA

7- HALİD MİLLİ

8- AHMET ÖZBELGE

9- S. SELMAN TAŞBEK

10- KEMAL ARİF TURAN

11- HAKAN YÜCETÜRK

TJK Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği için müracaat eden adayların listesi ise şöyle oldu:

DENETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAYLARI

1- HALİL DURMUŞ

2- M. SENCER GİRGİN                 

3- İLYAS İLBEY                                        

4- TAMER KOLDAŞ                                  

5- FERHAT OKTAY                       

6- ARMAĞAN TURHAN

7- ONUR YETKİN

DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİ ADAYLARI

1- NUSRET BALKAROĞLU

2- NİSSO BENHASON

3- ZEKERİYA AHSEN KURUM               

4- ATEŞ SALTUKOĞLU                           

5- M. DORUK YILMAZ

Not: Tüm listeler soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir.

 

GÜNDEM

1.Gün - Saat 10:30

1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,
2. 
Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3. 
Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. 
Dernek ve İktisadi İşletmelerinin 2023 yılı çalışma dönemine ilişkin,
    4.1) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması ve görüşülmesi,
    4.2) Denetim Kurulu raporunun okunması,
    4.3) Yönetim Kurulunun ibrası,
5. Asli Üyelerin giriş ve yıllık ödenti tutarlarının belirlenmesi,
 

2. Gün -  Saat 10:30 

Dernek Organları için,

1. Başkan ve altı asıl üye ile beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıllık    süre için gizli oyla seçilmesi,
2.
Denetim Kurulunun üç asıl ve üç yedek üyesinin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
3.
 Disiplin Kurulunun beş asıl ve üç yedek üyesinin en az beş yıllık Asli Üyeler arasından üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
4.
 Asli Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunca reddedilen başvuru sahipleri hakkında gizli oylama yapılması,
5.
 Dilek ve öneriler,
6.
 Kapanış.