Kazançlı biletler nasıl ödenir?

SABİT BAYİLERDEN OYNANAN KAZANÇLI BİLETLERİN ÖDENMESİ;

24.12.2015 TARİH VE 29572 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 459 SIRA NO’LU VERGİ USÜL KANUN GENEL TEBLİĞ GEREĞİ; 01.01.2016 tarihi itibari ile 7.000 TL üzerindeki ikramiyeler çek ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır Hipodromlarından bu tutarların altında kalan (net olarak) ikramiyeler ise Türkiye genelindeki tüm Sabit Ganyan Bayilerimizden yarış severlerimize ödenmektedir. Günümüzde 4208 sayılı kara paranın aklanmasının önlenmesine dair kanun gereği 20.000 TL ve üzerindeki ikramiyelerde (net) kimlik tespiti ve adres beyanının yapılması zorunlu olduğundan bu tutarın üzerindeki net ikramiyeler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır Hipodromlarından tahsil edilirken, talihli yarış severden kimlik ve adres beyanı istenmektedir.

TJK e-BAYi’DEN OYNANAN KAZANÇLI BİLETLERİN ÖDENMESİ

20.000 altı ikramiyeler üye sanal hesabına otomatik olarak yansımaktadır. 20.000 TL ve üzeri ikramiye kazanımlarında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereği ilgili tutar, ikramiye sahibinin kimlik ve adres tespiti yapılana kadar bloke edilmektedir.

Kimlik tespitinin yapılabilmesi için, ikramiyeyi kazanan üyemizin en yakın hipodromumuza (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır) gelerek nüfus cüzdanını ibraz etmesi ve kimlik tespit formu doldurması gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, aslı görülüp, fotokopisi alındıktan sonra geri verilecektir. Ayrıca adres tespitinin de yapılabilmesi için üyemizin gelirken yanında son üç aya ait kendi adına düzenlenmiş aşağıdaki belgelerden birini de getirmesi gerekmektedir. Bu belgelerden sadece birinin ibraz edilmesi yeterlidir.

- Telefon, elektrik, su, doğalgaz vb gibi faturalardan birinin aslı,

- Kamu idarelerince verilmiş açık adresinizi gösterir belge aslı,

- Adınıza düzenlenmiş fatura veya belge yok ise Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi

Yukarıda bahsi geçen belgeler tamamlanana ve bizzat başvuru yapılana kadar, sanal bayiye girerek bloke edilen bakiye dışındaki bakiyenizi kullanabilirsiniz fakat 20.000 TL ve üzeri ikramiyeniz bu süreçte bloke edilmiş olacaktır. Kimlik ve adres tespiti yapıldıktan hemen sonra ise kazançlı ikramiye kullanımınıza açılacaktır.

KAZANÇLI BİLETLERDEN NE KADAR VERGİ KESİLMEKTEDİR?

08.06.1959 tarihli ve 7338 sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU' n da değişiklik yapan 4783 sayılı kanun gereği 01.02.2003 tarihinden itibaren at yarışları üzerinde düzenlenen müşterek bahisler sonucun da ödenecek ikramiyelerin istisna tutarını (2017 yılı için 4.068-TL) aşması halinde, ikramiyelerin istisna tutarını aşan kısmı üzerinden % 10 oranında ikramiyenin yarış severe ödendiği anda vergi kesilmektedir. Bunun haricinde yarış severlerin başka bir beyanda bulunması gerekmemektedir.

Örneğin; 18.068,00 TL ikramiye veren herhangi bir oyun türü için, ikramiye tutarı 4.068 TL’yi aşan kısmı olan 14.000,00 TL’ nin %10’ luk kısmı( 1.400,00 TL ) vergi olarak bilete ödeme yapıldığı anda kesilmektedir. Sonuç olarak, vergi tutarı düşüldükten sonra bu bilete 16.668,00 TL ödeme yapılmaktadır. Çek ile yapılan ödemelerde, yarış severe VAKIFBANK çekleri verilmektedir.

 
 
7'Lİ GANYAN | TJK AT HASTANELERİ | TJK ATLA TERAPİ | TJK YAYINLARI | PONY CLUB