Bayilik İşlemleri


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

Bayiler aşağıdaki hallerde nakil talebinde bulunabilir;

 • İhtiyaç sebebi ile işyerinden tahliyesi halinde,
 • Yıkım ve işyerinin kullanılamaz bir hale gelmesi durumunda,
 • Bayinin mevcut işyerinden satış potansiyeli daha yüksek bir yere geçmeyi istemesi halinde (bu durumda işyerinin vasfı TJK tarafından takdir edilir.)
 • Bayinin nakil talebi için ileri sürdüğü sağlık nedenlerini TJK’ nın uygun bulması halinde,
 • Mevcut işyerine belediyeden işyeri açma ruhsatı alamaması halinde.
 • Bayilik talebi olumlu bulunan bayi adayları, bayilik ruhsatı alındıktan sonra ilk bir yıl içerisinde, mevcut bayiler de nakil yapmıslarsa bir yıl süre ile yeni bir mekâna nakil talebinde bulunamazlar.

  NAKİL MÜRACAATINDA İSTENECEK BELGELER;

  SAHA SATIŞ UZMANINA SÖZLÜ NAKİL TALEBİ SONRASI YAPILMASI GEREKEN;

  • 500.00 TL. tutarındaki nakil müracaatı tetkik bedelinin yatırılması.

  NAKİL TETKİK BEDELİNİN YATIRILMASI GEREKEN BANKA HESABI;

  TETKİK BEDELİ BANKAYA YATIRILIRKEN BAYİ NUMARASI VE İSMİ DEKONT AÇIKLAMASINDA MUHAKKAK BELİRTİLMELİDİR.

  HESAP SAHİBİ : TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE YARIŞLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ

  BANKA : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

  ŞUBE : ZEYTİNBURNU ŞUBESİ

  ŞUBE KODU : 168

  IBAN NO : TR610001500158007281997588

  TETKİKE GELEN SAHA SATIŞ UZMANINA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

  1. İmzalı boş ganyan bayiliği sözleşmesi, (örneği ilgili saha satış uzmanından temin edilecektir)
  2. Nakil müracaat dilekçesi,
  3. Kira sözleşmesi, eğer dükkân bayi sahibine ait ise tapu fotokopisi (Kira kontratı en az 2 yıllık olmalıdır, kontratın noter tasdikli örneği nakil sonuçlandıktan sonra istenecektir),
  4. Belediyeden adres tespit yazısı (gerek duyulduğu durumlarda istenecektir),
  5. Nakil istenen dükkânın içerden ve dışardan fotoğrafları (dış cephe fotoğrafları yandaki dükkânlar ve cadde / sokağı da görecek şekilde çekilmelidir),

  NAKİL MÜRACAATI OLUMLU SONUÇLANAN BAYİLERDEN KARGO YOLUYLA İSTENECEK BELGELER;

  1. Kira sözleşmesinin noter tasdikli sureti, eğer dükkân bayi sahibine ait ise tapu fotokopisinin noter tasdikli sureti,
  2. Eski bayilik ruhsatı,
  3. 1 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
  4. İş yerinde telefon olduğunu gösterir belge.

  Yeni iş yerlerinde bayilik standardizasyon çalışması biten bayiler, bayilik mekânının içerden ve dışardan fotoğraflarını kendilerine gönderilen tebligatta belirtilmiş olan mail adreslerine, dosya boyutu 10 megabaytı geçmeyecek şekilde göndermelidir. Fotoğrafları gelen ve standardizasyon çalışmasını uygun şekilde tamamladığı tespit edilen bayilere yeni mekânda çalışmaya başlamaları için onay verilecek ve aynı gün adres düzenleme ve sigorta işlemleri tamamlanarak ruhsatları yeni adreslerine kargoya verilecektir. Onay almadan yeni yerine geçen bayilere Ganyan Bayi Yönetmeliği gereği işlem yapılacaktır.


  DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

  GANYAN BAYİLİĞİNİN 1.DERECEDE YAKININA DEVRİ

  Bayi, birinci derece akrabalarına (ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak kaydıyla) devir talebinde bulunabilir. Müracaat TJK Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı komisyon tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir. Bu devir işlemi karşılığında TJK’ ya bedel ödenmez.

  AİLE İÇİ DEVİR TALEBİNDE İSTENECEK BELGELER;

  DEVREDECEK BAYİ SAHİBİ ADINA İSTENEN BELGELER;
  1. TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ ne hitaben devir nedenini de belirten dilekçe,
  2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, eşine devir yapılacak ise ilaveten evlilik cüzdanı fotokopisi,
  3. Vergi dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge.
  DEVRALACAK AİLE FERDİ İÇİN İSTENECEK BELGELER;
  1. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
  2. İkametgah belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır),
  3. Cumhuriyet savcılığından adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir),
  4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilir),
  5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
  OLUMLU SONUÇLANAN DEVİR MÜRACAATLARINDA VERİLEN RANDEVU GÜNÜNDE GETİRİLECEK BELGELER;
  1. İş yerinin en az 2 yıllık noter tasdikli kira kontratı, devralacak kişi dükkan sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
  2. Temlikname (örneği ilgili saha satış uzmanından temin edilecektir),
  3. Bayilik mahallinde bulunan telefon ve N/N hattın devrinin yeni kişi üzerine yapıldığına dair sözleşme.
  4. TJK bayilik ruhsatı

  NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olması ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

  VEFAT DURUMUNDA VARİSLERİN DEVİR TALEBİNDE İSTENECEK BELGELER;

  DEVRALACAK KİŞİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER;
  1. Bayiliği devralacak varisin müracaatına ilişkin TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ ne hitaben yazdığı dilekçe,
  2. Ölüm belgesi,
  3. Veraset ilamı,
  4. Diğer mirasçıların olması durumunda bayiliği devralacak kişi lehine bayilik haklarından feragatini gösteren noterde düzenlenmiş feragatname.
  DEVRALACAK KİŞİ ADINA İSTENECEK BELGELER;
  1. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
  2. İkametgâh belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır),
  3. Cumhuriyet savcılığından adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir),
  4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilir),
  5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
  OLUMLU SONUÇLANAN DEVİR MÜRACAATLARINDA VERİLEN SÖZLEŞME RANDEVU GÜNÜNDE GETİRİLECEK BELGELER;
  1. İş yerinin en az 2 yıllık noter tasdikli kira kontratı, devralacak kişi dükkân sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
  2. Teminata ait veraset intikal vergisinin ödendiğine dair yazı (dilekçe örneği ilgili saha satış uzmanı tarafından verilecek)
  3. Bayilik mahilinde bunan telefon ve N/N hatın devrinin yeni kişi üzerine yapıldığına dair sözleşme .
  4. TJK bayilik ruhsatı

  NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olmasıve ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

  GANYAN BAYİLİĞİNİN 3.ŞAHISLARA DEVRİ

  TJK’ nın onayı ile bayiliğini üçüncü şahıslara devir etmek isteyen bayilerden fatura karşılığı 6.000 TL devir bedeli alınır. Devir bedeli TJK’ ya irat kaydedilir.

  BAYİLİĞİ DEVİR ALACAK 3. ŞAHISTAN İSTENEN BELGELER;

  1. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
  2. İkametgah belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır),
  3. Cumhuriyet savcılığından adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir),
  4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilecektir),
  5. Yeni çekilmiş 4 adet fotoğraf
  6. Devralacak kişi kiracı ise iş yerinin en az 2 yıllık noter tasdikli kira kontratı, dükkan sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
  7. Bayideki mevcut telefon ve N/N hattını üzerine aldığına dair sözleşme,
  8. Devralacak kişi bordrolu çalışan ise son 3 aylık maaş bordrosu,
  9. Devralacak kişiye ait son 3 aylık banka hesap dökümü,
  10. Devralacak kişi adına varsa gayrimenkul ve tapu fotokopileri (ev, arsa, araç vb.),
  11. Banka kredi notunu gösteren belge,
  12. Taahhütname (örneği ilgili saha satış uzmanından temin edilecektir)
  13. 100 Gr. Altın karşılığı TL. bayilik teminatı (teminatın yatacağı hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış uzmanından temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır.)

  BAYİLİĞİ DEVİR EDECEK KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER:

  1. Bayiliği devir etmeye ilişkin noter muvaffakatnamesi (örneği ilgili saha satış uzmanından temin edilecektir,)
  2. Vergi dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge.
  3. TJK tarafından verilen bayilik ruhsatı
  4. 6.000 TL devir işlem bedeli , (yatıralacak hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış uzmanından temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır.)

  NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olması ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.


  BAYİLİK MÜRACAAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

  BAYİLİK MÜRACAATININ YAPILMASI

  Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik teşkilatı Müdürlüğü’ ne yapılacaktır.

  Yukarıda sarahaten belirtilen Müdürlük dışında herhangi bir makama veya birime yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca usulüne uygun olmadan yapılan müracaatlar ile posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatların da bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez.

  Bayilik Münhasıran hakiki şahsa verilir; hiçbir şekilde hükmi şahsa bayilik verilmeyeceği gibi, hakiki şahısların ortaklığına da bayilik verilmeyeceğinden bu hususa ilişkin müracaatlar kabul edilmez. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanlış yanıltıcı beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda, müracaat geçersiz sayılacaktır.

  BAYİLİK MAHALİNDE ARANACAK ŞARTLAR

  1. Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkan vasfında olmalıdır
  2. Bayilik mahalli, Sabit Ganyan Bayiliğinin 12. maddesinde belirtilen standartlara uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır.
  3. Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 500 mt. Olacaktır.
  4. AVM’ ler için yapılan başvurularda mesafe şartı aranmaz. Ancak, AVM içine bu şart ile açılan bayilikler hiçbir koşul altında AVM dışına çıkarılamaz.

  BAYİLİK MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER

  1. TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi (örnek dilekçe ilgili müdürlükten temin edilecektir)
  2. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
  3. İkametgah belgesi ( son üç ay içinde alınmış )
  4. Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi(son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir)
  5. Özgeçmiş yazısı(CV)
  6. Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilir),
  7. Yeni çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
  8. Bayilik açılacak mahallin iç ve dış cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alacak şekilde çoklu sayıda fotoğraf(arka yüzüne müracaat sahibinin adı / soyadı ve müracaat adresi yazılacak
  9. Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge. Bayilik için yer kiralamayı düşünüyor ise, mal sahibinin kendisine bayilik verildiği takdirde mevcut yeri en az 2 yıllığına kiraya verebileceğine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamesi
  10. Tetkik bedeli olarak yatırılan paranın makbuzunun aslı ( 500 TL )
  11. Müracaatın vekil marifeti ile yapılması halinde, TJK tarafından matbu olarak hazırlanan ve noter huzurunda tanzim edilecek vekâletname aslı (örnek vekâletname ilgili müdürlükten temin edilecektir)
  12. Başvuru sahibi hali hazırda Spor-Toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ile son 4 haftalık satış raporlarını gösteren belge.
  13. Müracaat sahibi bordrolu ise son 3 aylık maaş bordro bilgileri, son 3 aylık banka hesap döküm ve üzerine var ise gayrimenkul ( ev, arsa, araç vb. ) tapuları, müracaatçı bordrolu çalışan değil ise son 3 aylık banka hesap döküm ve üzerine var ise gayrimenkul ( ev, arsa, araç vb. ) tapuları ve banka kredi notunu gösteren belge.

  D) BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

  1. Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı(Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
  2. Noter tasdikli iş yerinin tapusu veya 2 yıllık kira sözleşmesi
  3. İş yerinde telefon olduğunu gösterir belge
  4. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
  5. TJK’nın hesaplarına yatırıldığını gösterir. 100 gr. Altın karşılığı TL. nakit teminatın banka dekontu
  6. Noterden imza beyannamesi
   
   
  TJK AT HASTANELERİ | TJK ATLA TERAPİ | TJK YAYINLARI | PONY CLUB