(7) VINDICTIVE - Çarşamba, 01 Eylül 2021 - Saratoga ABD 7. Koşu - - 3 ve Yukarı İngilizler - At No: 6