(7) THE POWER - Çarşamba, 10 Nisan 2019 - İstanbul 4. Koşu - Handikap 16 /H2 - 3 Yaşlı İngilizler - At No: 1