(13) ALBÜKE - Çarşamba, 23 Kasım 2005 - Bursa 8. Koşu - Handikap 14/W/Dişi - 3 Yaşlı Araplar - At No: 6