Mikrofon Sende
 
 
 
 

Pist Bakım Bilgilendirme

 

Pistlerin Hipodromlara Göre Sınıflanması

Çim Pistlerde Uygulanan Bakım Programı

 • Kum Pistlerde Uygulanan Bakım Programı

  Pist Bilgileri Raporları

  At çalıştırma Prensipleri

  Kulübümüz tarafından kullanılan Pistlerin Hipodromlara göre sınıfları aşağıdaki gibidir:

  Adana Yeşiloba Hipodromunda

  §          1 Adet Çim Pist

  §          1 Adet Yarı Sentetik Yarış Kum Pisti

  §          1 Adet Doğal Dere Kumu İdman Pist

   

  Ankara 75. Yıl Hipodromunda

  §          1 Adet Çim Pist

  §          1 Adet Yarı Sentetik Yarış Kum Pisti

  §          1 Adet Doğal Dere Kumu İdman Pisti

  Bursa Osmangazi Hipodromunda

  §          1 Adet Çim Pist

  §          1 Adet Yarı Sentetik Yarış Kum Pisti

  §          1 Adet Doğal Dere Kumu İdman Pist

  Diyarbakır Hipodromunda

  §          1 Adet Doğal Dere Kumu Yarış Pisti

  Elazığ Hipodromunda

  §          1 Adet Doğal Dere Kumu Yarış Pisti

  İstanbul Veliefendi Hipodromunda

  §          1 Adet Çim Pist

  §          1 Adet Sentetik Kum Yarış Pisti

  §          1 Adet Yarı Sentetik İdman Pisti

  İzmir Şirinyer Hipodromunda

  §          1 Adet Çim Pist

  §          1 Adet Yarı Sentetik Yarış Kum Pisti

  §          1 Adet Sentetik Kum İdman Pisti

  Şanlıurfa Hipodromunda

  §          1 Adet Doğal Dere Kumu Yarış Pisti

  §          1 Adet Doğal Dere Kumu İdman Pisti

  Kocaeli Hipodromunda

  §          1 Adet Yarı Sentetik Yarış Kum Pisti

  Hipodromlarımızda gerek yarışların gerekse idmanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için idman ve yarış pistlerimiz günlük, haftalık, aylık ve sezon arası bakımları mevsim durumu ve şehir özelliklerine göre değişken olarak uygulanmaktadır.

  ÇİM PİSTLER  

 • Drenaj tabakası 30- 40 cm
 • Vejetasyon Tabakası 20- 30 cm
 • Drenaj tabakası özellikle yağışlı havalarda toprağın ihtiyaç fazlası suyu hızla uzaklaştırması maksadıyla değişik granül kırmataş malzemelerin sıralı bir şekilde serilmesiyle oluşturulmuştur.

  Vejetasyon tabakası, toprak içinde bitki köklerinin geliştiği, havalanması nedeniyle aerobik mikroorganizmaların yaşadığı, bitkinin ihtiyacı olan makro ve mikro besin elementlerinin bulunduğu katmandır. Karışımında elenmiş gübre+toprak+kum kullanılmaktadır. PH değeri 6,5-7,5 arasındadır.

  Çim Pistlerimizde Yapılan Bakım Çalışmaları;

   

  Yarış Sezonunda Yapılan Bakımlar:

 • Organik sıvı gübreler, Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K) uygulaması,
 • Yabancı ot öldürücü (Herbisid), Böcek öldürücü (insectisid), mantar öldürücü (Fungisid) ilaçların uygulaması,
 • Toprak ve kök havalandırma,
 • Sulama,
 • Yarışlar nedeniyle tahrip olan bölgelerin bakımı (iz doldurma),
 • Çim biçimi,
 • Ara Ekimler,
 • Bariyer değişimi,
 • Silindir çekilmesi,
 • Pist çevresinde yabancı ot temizlenmesi,
 • Günlük ölçüm ve değerlendirmeler,
 • Yarış derecelerinin değerlendirmesi
 • Ana başlıkları altında yapılmaktadır.

  Organik Katı ve Sıvı Gübreler: Kimyasal yolla fabrikalarda üretilen ve belli başlı bitki makro besin elementlerinden azot(N), fosfor (P) ve potasyum (K) içeren toprağa atıldığında suda eriyerek bitki kökleri tarafından alınabilen bileşiklerdir. Bahsi geçen organik sıvı gübreler çim bitkisinin büyüme ve gelişme mevsiminde hazırlanan programa göre periyodik olarak uygulanır.(Traktör arkasına takılan pülverizatör ve katı gübre atma makineleri ile)  

  Yabancı Ot ile Mücadele: İki türlü yapılmaktadır. Yabancı otlar elle (ucu hafif çatallı bir demir kullanılarak) sökülmektedir. Geniş yapraklı yabancı otlar ise yabancı ot öldürücü (herbisit) kimyasal ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu ilaçlar hazırlanan programa göre uygulanmaktadır.

  Zararlılarla Mücadele (insektisit): :   Gerek toprak altında gerekse toprak üstünde bitki içinde çimin büyümesi ve gelişmesini önleyerek zarar veren böceklere karşı larvaların görülme mevsimlerinde, hazırlanan programa göre zirai ilaçlama uygulaması yapılmaktadır.

  Mantari Hastalıklar (fungusit): : Genel olarak sıcaklığın ve nemin çok arttığı mevsimlerde görülmesi muhtemel mantari hastalıklara karşı tedbir amaçlı sıcak ve nemli mevsimden önce koruyucu, sıcak ve nemli mevsimlerde ise sistemik ilaçlar, hazırlanan programa göre kullanılmaktadır.

  Çim toprağı havalandırılması::  Çim pistlerimizin zemininde belli aralıklarla küçük delikler açılmak suretiyle çim toprağı havalandırılmaktadır. Bu sayede çim kökleri hava, su ve gübre ile daha kolay bir şekilde temas ederek kök büyümesi güçlenmektedir. Aynı zamanda pist zemininde elastikiyet sağlanmaktadır. Çim toprağı havalandırılması üç haftada bir kez Verti-drain makinesi ile yapılmaktadır.

  Sulama :   Çim pistlerimiz her gün yapılan penetrometrik ölçüm değeri, sıcaklık ve nem değerleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda rutin olarak sıcaklığın etkisini kaybettiği saatlerde sulanmaktadır. Sulamalar pist kenarında bulunan sprinkler ve pop-up’lar vasıtasıyla yağmurlama şeklinde yapılmaktadır. Çim pistlerimizin bulunduğu bölgeler değişik iklim kuşaklarında olması nedeniyle günlük sulama programı pistin bulunduğu bölgeye göre özel olarak hazırlanmaktadır.

  Tahrip Olan Bölgelerin Bakımı (iz doldurma):   Çim pistimizde gerçekleşen koşularda atların ayak darbelerinden dolayı darbeye maruz kalan zeminde çim tahrip olurken çukurlar oluşmaktadır. Oluşan bu çukurlara çim toprağının karışımından oluşan toprak + gübre + kum karışımlı harç ve çim tohumu yarış esnasında her koşudan sonra, yarış sonrasında ise detaylı bir şekilde doldurulmaktadır. Bu çukurların etrafı tokmaklanmak suretiyle darbe görmeyen zemin ile aynı seviyede olması sağlanmaktadır. Bu işler hem yarış aralarında, hem de yarış sonrası günlerde rutin olarak yapılmaktadır.

  Çim Biçimi: Çim pistlerimizin biçimi çimin büyüme ve gelişme mevsimine orantılı olarak traktör arkasına takılan büyük çim biçme makineleri ile yapılmaktadır. Bu makinelerin çim biçme bıçaklarının biçme açıları ile keskin olmalarına önem verilmekte, çim biçme yüksekliği 10- 12 cm olacak şekilde ayarlanmaktadır. Çim biçimi ortalama olarak haftada 2 defa yapılmaktadır.

  Ara Ekimler:   Çim pistimizde gerçekleşen koşularda atların tahrip ettiği bölgelere, çim dokusunu sıkılaştırmak için uygun mevsimde makine ile tohum ara ekimi yapılmaktadır.

  Bariyer Değişimleri: Çim pistlerimizin yapılarına, genişliklerine ve at start sayılarına göre bariyerler, yapılan inceleme ve gözlemlere dayalı olarak tahrip olan bölgeleri dinlendirmek maksadı ile pistin enine olacak şekilde kaydırılmaktadır. Bariyer değişiminde, koşu yapılan yer dışında kalan yerlerin zemini, özel bakıma alınarak tahrip olan çimlerin yenilenmesi için pistin özelliğine göre özel karışım çim tohumu ekimi yapılmaktadır. Ayrıca her bariyer değişiminde mesafeler ölçülerek yenilenmektedir.

  Silindirleme: Çim pistlerimizin organik maddelerce zengin toprak yapısında gevşeme, ondülasyonu önlemek ve çimin kardeşlenmesini sağlamak maksadıyla silindirleme işlemi yapılmaktadır.

  Pist çevresinde yabancı ot temizlemesi: Çim pistlerimiz içinde olmayıp pistlerimizin çevresinde büyüyen ve tohumlama zamanında pistlerimizi doğal tabiat olaylarıyla karışması muhtemel yabancı otların temizlemesi, tohumlanma zamanı gelmeden rutin olarak yapılmaktadır.

  Günlük ölçüm ve değerlendirmeler: Çim pistlerimizin yapılacak koşularda istenilen norm değerlerde tutulması için günlük ölçümler büyük önem arz etmektedir. Çim pistlerimizin sertlik derecelerinin ayarlanmasında bu veriler kullanılmaktadır.Çim pistlerimizde her gün her 50 mt’de iç bariyerden 3mt, 6 mt ve 9 mt açıklıkta olmak üzere penetrometrik ölçüm yapılmaktadır. Aynı zamanda ölçüm sırasındaki sıcaklık ve nem değerleri birlikte ele alınarak en uygun sulama miktarları belirlenir. Çim pistlerimizde ölçülen penetrometrik ölçüm değerlerinin karşılığı:

             

  Penetrometrik Ölçüm Derecesi

  Çim Pist Değerlendirmesi

  2,5-2,9

  Sert

  3,0-3,3

  Normal

  3,4

  Biraz Yumuşak

  3,5-3,7

  Yumuşak

  3,8-4,3

  Çok Yumuşak

  4,4

  Biraz Ağır

  4,5-4,9

  Ağır

  5,0 ve üzeri

  Çok Ağır

  Şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, yurt dışındaki hipodromların çim sertlik ölçüm değeri hesaplayan going-stick cihazı denemesi yapılmakta olup, penetrometre ile entegre edildikten sonra kullanılmaya başlanacaktır.

  Yarış derecelerinin değerlendirilmesi : Çim pistlerimizde yapılan koşuların at sınıflarına, yarış şartlarına göre mesafelere göre yapılan dereceler takip edilmektedir. Bu meyanda pistin norm değerlerinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. .

   

  Yarış Sezonu Harici Yapılan Bakımlar:

  Kış mevsiminde yarışı olmayan çim pistlerimizde sezon bitimine müteakip sezon sonu pist bakımları rutin olarak yapılmaktadır. İşbu bakım programı;

  1. Sezon sonunda belirli yerlerden toprak numuneleri alınarak çıkan değerlere göre yıllık ilaç, gübre vb. bakım programları hazırlanır.
  2. Çim, 3- 4 cm aralığında kademeli olarak biçilmesinin ardından kök havalandırma işlemleri tatbik edilmek suretiyle kış mevsimi boyunca çimin kök yapısının gelişimi sağlanır.
  3. Çim pistin su tutan bölgelerinde drenaj kabiliyetini arttırmak amacıyla, burgulama işlemleri yapılır.
  4. Zeminde oluşmuş büyük tahribatları gidermek amacıyla paket çim uygulaması yapılmaktadır.
  5. Çim pistimizde gerçekleşen koşularda atların tahrip ettiği bölgelere, uygun mevsimde makine ile tohum ara ekimi yapılmaktadır.
  6. Çim Pistin, tüm bu işlemler ardından yüzeyinin üniform hale gelmesi maksadıyla silindirle düzeltilerek, yüzeyine 0,5- 1,5 cm kalınlığında yanmış elenmiş gübre ve kum serimi yapılır.

  şeklindedir.

  Bu şekilde çim pistler yarış sezonuna  hazırlanmaktadır.

             

  KUM PİSTLER


  Sentetik Pist:

  Bu tür pistimiz İstanbul Veliefendi Hipodromu yarış ve İzmir Şirinyer Hipodromu idman pistinde bulunmaktadır.
   
 • Pist kalınlığı ortalama : 15 cm
 • Asfalt Tabakası : 6cm
 • Alt Drenaj Tabakası : 10 cm
 •  

  Bakım Programı;

 • Gallop Master
 • Power Harrow
 • Stone Burier
 • Kum Derinlik Ölçümü
 • Kum Reglajı
 • Koşu Derecelerinin Takibi
 • Clegg Hammer ile Pist Sertlik Ölçümü
 •  Ana başlıkları altında hazırlanmıştır

  Gallop Master:  Bu makinede havalandırma tırmıkları ve merdaneler bulunmaktadır. Bu sayede aynı tırmıkla pist karışımının homojen olması, kumun havalanması ve belirli oranda sıkıştırılması sağlanmaktadır. Bu tırmık her gün rutin olmak üzere günde 2 kez (gece ve sabah olmak üzere) pistte çekilmektedir.

  Power Harrow:Bu makinede yatay yönde dönen bıçaklar ve merdaneler bulunmaktadır. Yaz aylarında iki haftada bir, kış aylarında ise iki günde bir kullanılarak, kumun yatay yönde karıştırılması ve havalandırılması sağlanır.

  Stone Burier:Bu makinede dikey yönde dönen bıçaklar bulunmaktadır. Pist kumunu dikey yönde karıştırılması işlemlerinde kullanılmaktadır. Kış aylarında ayda 2 kez kullanılır.

  Kum Derinliği Ölçümü: Pistlerimizde kum derinlik ölçümleri her 20 mt.’de bir, pist eninden 4 noktadan alınmak koşuluyla ayda 1 kez yapılır. Çıkan sonuçlara göre eksilen yer varsa kum takviyesi yapılır.

  İç Bariyere Kayan Kumun Reglajı: Pistlerimiz yapıları gereği, düzlüklerde %1.5 virajlarda ise maksimum %3 olacak şekilde iç bariyere doğru meyillidir. Pistlerimiz bu yapısından dolayı kum, iç bariyere doğru kaymaktadır. Bu durumdan dolayı iç bariyer dibine kayan kumlar her 15 günde bir dengeli bir şekilde dış bariyere doğru çekilmektedir.

  Koşu Derecelerinin Takibi: Pistlerimizde gerek sabah idmanlarında gerekse koşu sırasında yapılan dereceler takip edilerek bakım programları değerlendirilmektedir.

  Clegg Hammer ile Pist Sertlik Ölçümü: Pistlerimizin yarış ve antrenmanlara hazır hale getirilebilmesi amacıyla belirli sertlik değerleri arasında olmalıdır. Sertlik değerinin tespiti Clegg Hammer aleti ile ortalama 200 mt arayla ölçüm yapılarak bulunur.


  Yarı Sentetik Pist:

 • Alt drenaj tabakası 30- 40 cm Kırmataş
 • Üst yapı kum tabakası 20 cm Kum (Silis kumu+ elyaf+stabilizer karışımlı pistlerde)
 • Olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu pistlerimizde kum kalınlığı ortalama 20 cm’dir. Bu kum kalınlığının ortalama 8 cm’si sıkışmış sert tabaka, 12 cm’si ise elyaf ve stabilizer karışımlı yumuşak tabakadır. Karışım içinde 600-800 gr/m² elyaf, 300-400 gr/m² stabilizer bulunmaktadır. Karışım içindeki elyaf mikron mertebesindeki ince kum taneciklerini bağlayarak kaymayı önlemekte stabilizer ise kum içindeki nemi tutmaya yaramaktadır. Bu pistlerimizde bakım programını;

 • Synchrogerm tırmığı
 • Normal tırmık (Mini Synchrogerm)
 • Rotavatör
 • Silindir
 • Sulama
 • Kum derinliği ölçümü
 • İç bariyere kayan kumun reglajı
 • Koşu derecelerinin takibi
 • Clegg Hammer ile Pist Sertlik Ölçümü
 •  Ana başlıkları altında hazırlanmıştır.

  Synchrogerm Tırmığı: Silis kumu+elyaf+stabilizer karışımlı pistlerimizde kullanılan bu tırmıkta helezon karıştırıcı, havalandırma tırmığı ve merdaneler bulunmaktadır. Bu sayede aynı tırmıkla pist karışımının homojen olması, kumun havalanması ve belirli oranda sıkıştırılması sağlanmaktadır. Bu tırmık hergün rutin olmak üzere günde 2 kez ( gece ve sabah olmak üzere) pistte çekilmektedir. Tırmık boyu, mevsim ve hava koşullarına bağlı olarak 6,5 cm - 11 cm aralığında, clegg-hammer sertlik ölçüm cihaz sonuçlarına göre ayarlanarak kullanılır. Makine içinde bulunan tırmık uçları, helezonlar ve merdaneler periyodik olarak kontrol edilerek, aşınma durumunda değiştirilirler.

  Mini Synchrogerm: Bu tırmıkların ön kısımlarında çelik tırmık uçları, arka kısımlarında ise demir merdaneler bulunmaktadır. Synchrogerm tırmığına göre daha basit bir yapıda olup, idman ve yarış aralarında pistte oluşan at izlerini tesviye etmek için kullanılır. Her gün idman arasında ve idman sonrasında rutin olarak çekilir, yarış aralarında her kum yarışından sonra rutin olarak çekilir.

  Rotavatör : Silis kumu+stabilizer+elyaf karışımını daha homojen hale getirerek, kumda havalandırmayı sağlamak, kum içerisinde topaklanmayı önlemek ve aşırı sertlikleri gidermek için ihtiyaca göre ortalama 3 haftada bir 10- 12 cm arası derinlik esas olmak üzere uygulanır.

  Silindir : Pist içindeki karışımın stabil halde tutulması, maksadıyla hatta 1 defa rotovatör çekilmesinden sonra muhakkak suretle piste çekilir. Yaz aylarında pistin nemini kaybetmemesi için hergün uygulanır.

  Sulama : Silis kumu+elyaf+stabilizer karışımlı pistlerimizde mevsim ve hava koşullarına bağlı olarak yeterli oranda sulanması, pistin dengesini sağlamak adına son derecede önemlidir. Bu tip pistlerimizde bulunan karışım, pist içindeki nemin istenilen düzeyde sağlanamaması durumunda ayrışmak suretiyle pistin homojen yapısında bozulmalara neden olmaktadır.

  Sulama işlemi, yarış sezonu dahilinde;

  1. Ön Sulama; Pist üst yapısının evsafını korumak amacıyla her akşam,
  2. Yarış Öncesi Sulama; kontrol edilen nem muhtevasının değerlendirilmesi sonucunda her yarış günü ilk yarıştan önce,
  3. Yarış Arası Sulama; gerekli nem muhtevasını korumak amacıyla her yarış arası,

  olmak üzere 3 ayrı etapta yapılmaktadır.

  Kum Derinliği Ölçümü: Pistlerimizde kum derinlik ölçümleri her 20 mt.’de bir, pist eninden 4 noktadan alınmak koşuluyla ayda 1 kez yapılır. Çıkan sonuçlara göre eksilen yer varsa kum takviyesi yapılır.

  İç Bariyere Kayan Kumun Reglajı : Pistlerimiz yapıları gereği, düzlüklerde %1.5 virajlarda ise maksimum %3 olacak şekilde iç bariyere doğru meyillidir.Pistlerimiz bu yapısından dolayı kum, iç bariyere doğru kaymaktadır. Bu durumdan dolayı iç bariyer dibine kayan kumlar her 15 günde bir dengeli bir şekilde dış bariyere doğru çekilmektedir.

  Koşu Derecelerinin Takibi : Pistlerimizde gerek sabah idmanlarında gerekse koşu sırasında yapılan dereceler takip edilerek bakım programları değerlendirilmektedir.

  Clegg Hammer ile Pist Sertlik Ölçümü : Pistlerimizin yarış ve antrenmanlara hazır hale getirilebilmesi amacıyla belirli sertlik değerleri arasında olmalıdır. Sertlik değerinin tespiti Clegg Hammer aleti ile ortalama 200 mt arayla ölçüm yapılarak bulunur.

   
  Doğal Dere Kumu:

 • Alt drenaj tabakası 30- 40 cm Kırmataş
 • Üst yapı kum tabakası 12 cm Kum ( Doğal Dere Kumu)
 • Bu pistlerimizde bakım programını;

 • Normal tırmık
 • Rotavatör
 • Silindir
 • Sulama
 • Kum derinliği ölçümü
 • İç bariyere kayan kumun reglajı
 • Koşu derecelerinin takibi
 • Clegg Hammer ile Pist Sertlik Ölçümü
 •  Ana başlıkları altında hazırlanmıştır.

  Normal Tırmık: Bu tırmıkların ön kısımlarında çelik tırmık uçları, arka kısımlarında ise demir merdaneler bulunmaktadır. Synchrogerm tırmığına göre daha basit bir yapıda olup, idman ve yarış aralarında pistte oluşan at izlerini tesviye etmek için kullanılır. Her gün idman arasında ve idman sonrasında rutin olarak çekilir, yarış aralarında her kum yarışından sonra rutin olarak çekilir.

  Rotavatör : Dere kumu karışımını daha homojen hale getirerek, kumda havalandırmayı sağlamak, kum içerisinde topaklanmayı önlemek ve aşırı sertlikleri gidermek için ihtiyaca göre ortalama 3 haftada bir 8- 9 cm arası derinlik esas olmak üzere uygulanır.

  Silindir : Pist içindeki karışımın stabil halde tutulması, maksadıyla hatta 1 defa Rotovatör çekilmesinden sonra muhakkak suretle piste çekilir.

  Sulama : Dere kumlu pistlerimizde mevsim ve hava koşullarına bağlı olarak ihtiyaca göre sulama yapılır. Sulama işlemi, yarış sezonu dahilinde;

  1. Ön Sulama; Pist üst yapısının evsafını korumak amacıyla her akşam,
  2. Yarış Öncesi Sulama; kontrol edilen nem muhtevasının değerlendirilmesi sonucunda her yarış günü ilk yarıştan önce,
  3. Yarış Arası Sulama; gerekli nem muhtevasını korumak amacıyla her yarış arası olmak üzere 3 ayrı etapta yapılmaktadır.

  olmak üzere 3 ayrı etapta yapılmaktadır.

  Kum Derinliği Ölçümü: Pistlerimizde kum derinlik ölçümleri her 20 mt.’de bir, pist eninden 4 noktadan alınmak koşuluyla ayda 1 kez yapılır. Çıkan sonuçlara göre eksilen yer varsa kum takviyesi yapılır.

  İç Bariyere Kayan Kumun Reglajı : yapıları gereği, düzlüklerde %1.5 virajlarda ise maksimum %3 olacak şekilde iç bariyere doğru meyillidir. Pistlerimiz bu yapısından dolayı kum, iç bariyere doğru kaymaktadır. Bu durumdan dolayı iç bariyer dibine kayan kumlar her 15 günde bir dengeli bir şekilde dış bariyere doğru çekilmektedir.

  Koşu Derecelerinin Takibi : Pistlerimizde gerek sabah idmanlarında gerekse koşu sırasında yapılan dereceler takip edilerek bakım programları değerlendirilmektedir.

  Kum Pistlerin yarışlar için Açıklanan Durumları : Kum pistler, pistlerin durumuna göre normal, nemli, ıslak ve sulu olarak açıklanmaktadır.