(12) ALBÜKE - Pazartesi, 03 Nisan 2006 - Bursa 2. Koşu - Handikap 14/DHÖW - 4 ve Yukarı Araplar - At No: 6