(15) ATLANTIC OCEAN - Pazartesi, 30 Mayıs 2016 - ADANA 4. Koşu - Handikap 15 - 3 Yaşlı İngilizler - At No: 7