(13) ATLANTIC OCEAN - Pazartesi, 13 Haziran 2016 - ADANA 4. Koşu - Handikap 13 - 3 Yaşlı İngilizler - At No: 4