(16) ATLANTIC OCEAN - Çarşamba, 10 Ağustos 2016 - ELAZıĞ 8. Koşu - ŞARTLI 3 - 3 Yaşlı İngilizler - At No: 12